Om bloggen

Fra 2007 til 2020 fungerede denne blog som videnportal og kommunikationsplatform inden for strategisk kommunikation. Den blev oprettet i forbindelse med min kandidatafhandling “Kommunikationsmålinger som Kommunikations- og HR-værktøj”.

Fremover vil mit fokus ligge på viden, formidling og læring, hvilket sker gennem Videnakademiet.dk.

Skriv et svar