Vidensmægler – fantastisk udtryk!

Ugle
I den moderne og teknologiske tidsalder opstår der hele tiden nye jobfunktioner, jobtitler og kommunikationsformer.

Og i dag fik jeg øje på et nyt ord: vidensmægler. Sikke et fantastisk udtryk.

Det er Videncentret ved Steno Diabetes Centret i København, der søger en vidensmægler, der skal gøre “forskningsbaseret viden tilgængelig for personer med diabetes, deres pårørende og sundhedsprofessionelle”, primært via en online videnportal.

Der er i den grad brug for opsamling og spredning af ny viden og god praksis, i samarbejde med brugerne. Velkommen til læringsøkonomien! Både inden og uden for sundhedsvæsnet.

Udgivet i Kommunikation, Praksis, Viden | Skriv en kommentar

Copyright og censur på sociale medier

Shutterstock

Shutterstock

De sociale medier har nu fået et nyt ekstra navn; delingstjenester. Med EU’s nye copyright direktiv, lægger EU – ifølge “dem selv”, op til at modernisere copyrightlovgivningen til en digital tidsalder. Holdningerne til det nye direktiv i sine forskellige udkast har været meget forskellige, og debatten / kritikken har været meget hård. Udtryk som censur og de sociale mediers død på den ene side og beskyttelse af de kreative udøveres intellektuelle rettigheder på den anden side har floreret. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på her.

Til gengæld er det ikke noget nyt, at sociale medier som Google og Facebook har været gennem mediemaskineriet og udsat for brugernes og politikernes dom. Det vil det også være fremover, men nu og her er det især YouTube og til dels Instagram og Linkedin, der er målet for det nye direktiv (læs: et direktiv skal implementeres i national lovgivning)

Men uanset hvad, så er der lagt op til Community Manageren for alvor får travlt, uanset om det er en privatperson, der deler og synliggør indhold, meninger og egne kæpheste, administratorer for en facebookside/-gruppe eller en professionel én af slagsen, der organiserer, sorterer og skaber indhold på en side/gruppe/mediekanal. Og det bliver ikke en enkeltstående hovedrengøring. Det bliver løbende rugbrødsarbejde. Og dermed kan det også betyde, at nogle sider/grupper/kanaler bliver knap så åbne for dem, der kigger med og deltager i et community.

Udgivet i Etik, Jura, Kommunikation, Kommunikationspolitik, Markedsføring, Medier, Sociale medier | Skriv en kommentar

Kan et center for fremmedsprog redde sprogundervisningen?

Global

Samtidig med at regeringen lægger op til en oprustning af natur-, it- og håndværksfagene i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne bliver der også lanceret et nyt center for fremmedsprog lokaliseret på henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Mon det er det der skal til? Eller er det bare en fortsat zigzagkurs, der løber samtidig med en humanist- og akademikerbashing?

Sprog lever hvis de anvendes og efterspørges. Her halter det noget.

Udgivet i Kommunikation | Skriv en kommentar

Lokale og regionale medier klarer sig godt

journalist - medier

Mens der er stort fokus på public service, placering af nyheds- og mediestationer fake news samt manglende deltagelse fra “underdanmark” i den politiske debat lever de lokale og regionale medier en stille tilværelse.

Til gengæld klarer de fleste mindre og ikke-landsækkende medier sig ganske godt, med undtagelse af en række ikke-kommercielle lokalradioer, der enten ikke kan eller vil leve op til nye krav om 15 timers lokal nyhedsdækning om ugen.

I hvert fald har de lokale og regionale medier flere brugere/læsere, og de nyder godt af, at mediestøtten er blevet omlagt, så de får et større bidrag til deres mediedækning. Derudover er der nok ingen tvivl om, at adgangen til formidling via sociale medier samt generel mistillid til landsdækkende medier også har en betydning.

Til gengæld har lokale og regionale en væsentlig opgave foran sig: mere kritisk journalistik

Udgivet i Medier | Skriv en kommentar

Etik – the missing link

Trafiklys
Etik er hverken noget man kan lovgive sig til eller noget som indgår som disciplin på kommunikationsuddannelserne.

Til gengæld er det noget, som efterspørges mere og mere, og som borgere og forbrugere stiller spørgsmål ved, når det gælder virksomheders, mediers, organisationers, det offentliges samt politikernes gøren og laden.

For mediebilledet er blevet mere fragmenteret, sproget og retorikken er blevet hårdere og der er opstået en tillidskrise og magtkamp i samfundet. Som kommunikatører, journalister, rådgivere og konsulenter skal vi evne at navigere i dette rum. Her har vi “kun” vores eget etiske kompas at gå efter, lovgivning på udvalgte områder og eventuelle etiske rammer der eksisterer på den arbejdsplads eller hos den kunde, vi arbejder for og repræsenterer. For i modsætning til journalister, der er underlagt medieloven og kan tage udgangspunkt i et kommunikationsetisk kodeks fra Dansk Journalistforbund, så har kommunikationsbranchen i Danmark ikke lavet fælles retningslinjer på området. Og nogle gange er det bare svært, uanset hvad. For der kan være gråzoner, vi kan langsomt have overskredet vores egen etik og moral og/eller de etiske rammer vi arbejder under er ikke i overensstemmelse med virkeligheden.

Så hvad gør man som kommunikatør og rådgiver?

Det sætter komunikationsnetværket K1 fokus på ved en etik lab d. 11. september 2018 på CBS. Formålet er at tage første skridt til udarbejdelsen af et kommunikationsetisk kodeks. Du er velkommen til at deltage og bidrage med dine synspunkter – det kræver bare, at du er medlem.

Ellers kan du læse mere her:

https://journalisten.dk/journalistlofte-ligger-klar

Charter for media transparency, IPRA

Code of Ethics, International Asociation of Business Communicators (IABC)

https://kommunikationsledelse.dk/kommunikationsledelse/

 

Udgivet i Etik, Indflydelse, Kampagner, Kommunikation, Konkurrence, Lovgivning, Markedsføring, Medier, Reklame | En kommentar

Podcasten er blevet et hit

Podcast

Måske podcasten bliver dette års mediedarling. I hvert fald har mangen en nørd eller ekspert med respekt for sig selv, og mod på at hæve sig over hverdagens strøm af nyheder på de sociale medier, kastet sig over podcasten.

Der er tale om en kombineret tale- og lytteradio, der hverken kræver en licenstilladelse, ekspertviden, en nyhedsredaktion eller en journalistuddannelse.

Og hvad er det så, den kan. Podcasten, altså?

For mig at se, giver podcasten mulighed for at gå mere i dybden med et specifikt tema inden for et givent emne. Og indholdet kan både være underholdende, informativt og debatskabende. Som lytter  er du ikke afhængig af et bestemt klokkeslet for dit yndlingsprogram, du kan lytte til det gratis – i modsætning til f.eks. indslag på radio og TV, og så kan du finde podcast fra hele verden lige på din telefon.

Det er smart!

Udgivet i Kommunikation, Kultur, Medier, Tendenser | Skriv en kommentar

Kritik af journalisternes faglige viden

journalist - medier

Journalister er både elsket og hadet. og de må leve med et blakket ry som værende utroværdige, sjuskede, dovne og en del af den elitære kreative klasse.

Samtidig er det dem borgere og politikere går til, når der skal sættes fokus på en sag eller sættes en dagsorden. For godt nok kan man komme til orde og udlægge sin version af sandheden via de sociale medier, men det rykker nogle gange først noget, når det har været igennem mediemøllen. På godt og på ondt.

De senere år har der været en løbende kritik af journalisternes faglige viden. Især journalisterne på de større medier, hvor der er længere og længere mellem fagjournalister og deciderede faglige redaktioner. Det påvirker unægtelig både kvaliteten og vinklerne på det formidlede stof.

Noget af det som har været under beskydning har været forskningsformidling, arbejdsdmarkedsjournalistik – eller mangel på samme -, samt dækning af EU-nyheder. Dertil kommer den generelle uvidenhed, som jeg også har oplevet, i forhold til politik og det danske politiske system. Her er det ikke nok at vide noget om magtens tredeling, medierne som den fjerde statsmagt samt komunikationsjuridiske felter som ytringsfrihed, offentlighedsloven og medieansvarsloven.

Og det har betydning for journalisternes og mediernes bidrag til den demokratiske debat, samfundsoplysning og afdæknig af magtrelationer.

Udgivet i Etik, Forskning, Kommunikation, Kompetence, Medier | Skriv en kommentar

Kommunikationsapps – symptom eller løsning?

App

De fleste borgere bliver løbende tilbudt eller opfordret til at benytte sig af forskellige kommunikationsapps. Her tænker jeg ikke på apps for sociale medier som Facebook, Twitte og Instagram, eller betalingsløsninger som Mobilepay. Men apps der decideret har til formål, at den enkelte borgere kan være i direkte dialog med f.eks. det offentlige, og/eller have adgang til personlige data.

Det får mig til at tænke på, om disse apps er en slags symptom på dårlige it-systemer og manglende tilgængelighed, f.eks. sundhedsvæsnets patientjournaler, ventetid i telefonen, ringe åbningstider og manglende samspil/sammenhæng mellem personlige oplysninger/handleplaner hos det offentlige. Eller om det mere skal ses som en løsning, der understøtter mere integreret, involverende og sammenhængende kommunikation.

Jeg ved det ikke, men på et tidspunkt løber vi tør for plads til apps på telefonen. Og det er ikke til at vide, om it-systemerne og de mange apps taler sammen og understøtter hinanden.

Udgivet i Indflydelse, it, Kommunikation, Kommunikationsstrategi, Praksis, Værdi | En kommentar

Ordet skaber hvad det nævner

Hjernen

Som Grundtvig sagde, så skaber ordet hvad det nævner.

Når vi omtaler noget på en bestemt måde, så kan vi, bevidst eller ubevidst, påvirke virkeligheden og den måde vi opfatter tingene på. Den negative tolkning af, hvad vi gør og skaber gennem sproget, kan beskrives som manipulation, framing, fordrejning, fake news, fremmedgørende med videre. Og det kan få nogle henholdsvis “gode” og “dårlige” konsekvenser og resultater.

Det er svært gøre sig til dommer over dette. Og det er nemt at trække både offerkortet eller betragte kritik som udtryk for politisk korrekthed. Men vi kommer ikke udenom, at det sker i form af generaliseringer, diskrimination, stigmatisering og forenklinger. Hvilket har fået nogen til at sige fra over for bla. tonen i debatten på sociale medier mens andre har valgt at stifte Dansk Selskab for Konstruktiv Journalistik.

Men før du tager stilling, så tænk lidt over forskellen på disse udtryk:

Ghettobørn >< børn i ghettoer >< børn fra socialt belastede boligområder

Betalingsring >< miljøring

Hvidvasksag >< bankskandale >< Danske Bank-skandale >< Hvidvaskskandale

Gift >< pesticid

Sindsyg ><  psykisk syg ><  person med en psykisk sygdom

Udlænding >< nydansker >< etnisk minoritet >< med etnisk baggrund

Præstationskultur >< perfekthedskultur >< resultaorienteret >< ambitiøs

Udgivet i Indflydelse, Kommunikation, Kultur | Skriv en kommentar

Kommunikation som koblingskompetence

Proces hjul_shutterstock

Som kommunikationsuddannet, kommunikatør og/eller formidler kan det nogle gange være svært at overbevise andre om, hvilken kompetencer og værdi der ligger bag god kommunikation og en stærk kommunikationsfaglighed.

Derfor var det interessant, at Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) omtaler kommunikation som en koblingskompetence. Her defineres koblingskompetencer som “… en helhed af kommunikative, koordinerende og kooperative færdigheder, som kan bringe fagprofessionelle og ledere sammen om grænsekrydsende kerneopgaver i det offentlige”.

Det tager udgangspunkt i det stigende behov for tværfagligt- og tværorganisatorisk samarbejde, hvor koblingskompetencer er “the missing link”. Og det bliver der afholdt en konference om i november måned.

Det ligger i god tråd med det der kom frem på KS-dagen i 2016 afholdt af Kommunikation og Sprog, hvor fokus var på kommunikatørens bidrag til arbejdet med samskabelse, både i det offentlige, det private og den frivillige sektor.

Udgivet i Kommunikation, Kompetence, Værdi | Skriv en kommentar