Kommunikationsmåling

Begrebet kommunikationsmåling anvendes generelt som overordnet betegnelse for arbejdet med evaluering, måling, monitorering og/eller analyse af kommunikation. Dog er udgangspunktet for kommunikationsmålinger ofte kvantitative målinger af intern og ekstern kommunikation.

Nedenfor følger en oversigt over relevant litteratur og principper om arbejdet med kommunikationsmåling.

Principper og retningslinjer

The AMEC Integrated Measurement Framework, AMEC, 2016

“Barcelona Principles 2.0” (2015), AMEC – tidligere “Barcelona Declaration on Measurement Principles”

“Best Practices Guide for Use of Statistics in Public Relations”, PRSA/ASA, 2011

the Stockholm Accords, Global Alliance for Public Relations and Communication Management

”Valid Metrics for PR Measurement. Putting The Principles Into Action Based on the Barcelona Declaration of Measurement Principles”, AMEC, 2011

Litteratur og rapporter

Andersen, Christian (2010): ”Den Trykte reklames komposition og effekt”, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Andersen, Jesper et al (2017): “Demonstrating the Value of Communication”, lanceret i forbindelse med Measurement Day 2017

Downs W., Cal & Adrian D., Allyson (2004): “Assessing Organizational Communication – Strategic Communication Audits”, the Guilford Press

Drotner, Kirsten og M. Iversen, Sara (2017): “Digitale metoder – at skabe, analysere og dele data”, Samfundslitteratur

Jensen, Brunn Klaus et al (2002): “Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies”, Routledge

Krogh Petersen, Morten (2011): “Målinger vi kan lære af” / ”Good” Outcomes: Handling Multiplicity in Government Communication”, CBS

Lindenmann, K. Walter (2002): ”Guidelines for Measuring the Effectiveness of PR Programs and Activities”, Institute for PR

Lindenmann, Walter K. (2006): “Public Relations Research for Planning and Evaluation”, Institute for Public Relations

Meng, Juan & K. Berger, Bruce (2011): “How Top Business Communicators Measure the Return on Investment (ROI) of Organization’s Internal Communication Efforts”, Institute for Public Relations

Michaelson, David (2009): “Setting best practices in public relations research, Echo Research

Michaelson, David & Stacks, Don (2011): “Standardization in Public Relations Measurement & Evaluation”, Institute for Public Relations

Paine, Katie Delahaye (2011): “Measure What Matters: Online Tools For Understanding Customers, Social Media, Engagement, and Key Relationships”, John Wiley & Sons

Press, W Raymond et al (2006): “Mass Media Effects Research – Advances Through Meta-Analysis”, Routledge

Sloth, Karin (2010): ”Mål dine resultater. Analyse, evaluering, måling af kommunikation”, Samfundslitteratur

Sponder, Marshall (2011): “Social Media Analytics: Effective Tools for Building, Interpreting, and Using Metrics”, McGraw-Hill

The PR Professional’s Definite guide to measurement (2017), AMEC, ICCO, PRCA

”Valid Metrics for PR Measurement. Putting The Principles Into Action Based on the Barcelona Declaration of Measurement Principles”, AMEC, 2011

Watson, Tom & Noble, Tom (2014) “Evaluating Public Relations – a guide to planning, research and measurement”, Kogan Page

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *