Kommunikationsmåling

Begrebet kommunikationsmåling anvendes generelt som overordnet betegnelse for arbejdet med evaluering, måling, monitorering og/eller analyse af kommunikation. Dog er udgangspunktet for kommunikationsmålinger ofte kvantitative målinger af kommunikation.

Nedenfor følger en oversigt over relevant litteratur og principper om arbejdet med kommunikationsmåling.

Principper og retningslinjer

The AMEC Integrated Measurement Framework, AMEC, 2016

“Barcelona Principles 2.0” (2015), AMEC – tidligere “Barcelona Declaration on Measurement Principles”

“Best Practices Guide for Use of Statistics in Public Relations”, PRSA/ASA, 2011

the Stockholm Accords, Global Alliance for Public Relations and Communication Management

”Valid Metrics for PR Measurement. Putting The Principles Into Action Based on the Barcelona Declaration of Measurement Principles”, AMEC, 2011

Litteratur og rapporter

Andersen, Christian (2010): ”Den Trykte reklames komposition og effekt”, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Andersen, Jesper et al (2017): “Demonstrating the Value of Communication”, lanceret i forbindelse med Measurement Day 2017

Drotner, Kirsten og M. Iversen, Sara (2017): “Digitale metoder – at skabe, analysere og dele data”, Samfundslitteratur

Frandsen, Finn et al. (2019):”Big Ideas in Public Relations Research and Practice (Advances in Public Relations and Communication Management)”, Emerald Publishing Limited

Krogh Petersen, Morten (2011): “Målinger vi kan lære af” / ”Good” Outcomes: Handling Multiplicity in Government Communication”, CBS

Meng, Juan & K. Berger, Bruce (2011): “How Top Business Communicators Measure the Return on Investment (ROI) of Organization’s Internal Communication Efforts”, Institute for Public Relations

Michaelson, David & Stacks, Don (2011): “Standardization in Public Relations Measurement & Evaluation”, Institute for Public Relations

Paine, Katie Delahaye (2011): “Measure What Matters: Online Tools For Understanding Customers, Social Media, Engagement, and Key Relationships”, John Wiley & Sons

Sloth, Karin (2010): ”Mål dine resultater. Analyse, evaluering, måling af kommunikation”, Samfundslitteratur

Sponder, Marshall (2011): “Social Media Analytics: Effective Tools for Building, Interpreting, and Using Metrics”, McGraw-Hill

The PR Professional’s Definite guide to measurement (2017), AMEC, ICCO, PRCA

”Valid Metrics for PR Measurement. Putting The Principles Into Action Based on the Barcelona Declaration of Measurement Principles”, AMEC, 2011

Watson, Tom & Noble, Tom (2014) “Evaluating Public Relations – a guide to planning, research and measurement”, Kogan Page

Skriv et svar