Kommunikationsledelse

Kommunikationsledelse – hvaffor en fisk? Og hvorfor en blog om kommunikationsledelse?

For nogle betyder kommunikationsledelse ledelse gennem kommunikation. For andre handler det om ledelse af kommunikation.

Hvis man følger James E. Grunigs anerkendte definition på kommunikationsledelse, så omhandler det det den samlede kommunikationsproces fra planlægning over implementering til evaluering.

For mit eget vedkommende opstod interessen især da jeg læste til kandidat i kommunikation og formidling på CBS, hvor jeg valgte at skrive om kommunikationsmålinger som kommunikations- og HR-værktøj. Baggrunden var den store hype om kommunikationsmålinger, som noget man skulle gøre for at arbejde professionelt og strategisk med kommunikation, samt gentagne budskaber om, at kommunikationsfolk og kommunikationsafdelinger ar svært ved at bevise og dokumentere deres værdi. Imidlertid var der ikke ret mange der fokuserede på, hvad selve arbejdet med kommunikationsmålinger giver af værdi for virksomheder og kommunikationsfolk, og hvordan det kan bidrage til udvikling af kommunikationsarbejdet og kommunikationsfunktionen.

Bloggen her er mit bidrag til arbejdet med kommunikationsledelse.

Nedenfor følger en oversigt over relevant litteratur inden for kommunikationsledelse.

Ledelse af kommunikation

Albrecht, Jakob & Andreassen, Marchmann Andreas (2014): ”Etik for journalister på nettet”, Forlaget Ajour

Cheney, George et al (2010): “The Handbook of Communication Ethics, Routledge

Clifford G. Christian & Traber, Michael (1997): ”Communication Ethics and Universal Values”, Sage Publishing

Cornelissen, Joep (2017): “Corporate Communications – theory and practice”, London Sage Publications

Garton, Ash Timothy (2016): “Free Speech – Ten Principles for a Connected World”, Yale University Press

Gayyeski, Diane et al (2007): “Managing the Communication Function: A Blueprint for Organizational Success”, IABC

Gillis, Tamara et al (2006): “The IABC Handbook of Organizational Communication”, ABC

Grunig E., James (1992): “Excellence in Public Relations and Communication Management”, IABC

Hansen, Heidi (2014): “Kommunikation skaber din organisation”, Hans Reitzels Forlag

Hansen, Jensen Kjær Otto (2010): ”Strategisk kommunikation for praktikere – i andres brød 2.0”, Ajour

Hoff-Clausen, Elisabeth (2008): “Online ethos – webretorik i politiske kampagner, blogs og wikis, Samfundslitteratur

Jenkins, Henry (2013): “Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture”, Oxford Press

Kjær, Preben et al. (2011): “Ledelse af kommunikation – Erfaringer fra kommunikationsledelse i praksis, Handelshøjskolens Forlag

Kristensen, Maria Trine (2017): “Få mere ud af (den tid du spilder) på sociale medier, Gyldendahl

Mikkelsen, Foght Jan (2002): ”Formidlingsetik – bidrag til en etik for strategisk massekommunikation”, Samfundslitteratur

Nebel, Trine (2017) ”Tillid hænger ikke på træerne : styr dit omdømme med skovflåtmodellen”, Ajour

Nels, Olson et al. (2015): “The Chief Communications Officer: 2015 Survey and findings among the Fortune 500”, Korn Ferry Institute

Nielsen, Jørnvil Mikkel (2012): “Farvel til flokken – sæt selv kursen for din professionelle kommunikation”, Gyldendal Business

Olivier, Sandra (2004): “Handbook of corporate communication and public relations – pure and applied”, Routledge

Owen, Hargie & Dickson, David (2016): Skilled Interpersonal Communication – Research, Theory and Practice, Taylor and Francis

Ross, Michael N. (2016) “Dealing with disruption : lessons from the publishing industry”, Gower

Sheldrake, P. (2011): The business of influence: Reframing marketing and PR for the digital age. London, UK, Wiley.

Staun, Susanne (2017): “Mediernes møgkældinger – magt, myter og misinformation”, Gyldendal

Thomas, Klikauer (2008):“Management Communication – Communicative Ethics and Action”, Palgrave Macmillan

Van Riel, C et al (2007): “Essentials of Corporate Communication”, Routledge

Weintraub, Erica & Bruce E Pinkleton, (2015): “Strategic Public Relations Management – Planning and Managing Effective Communication Campaigns”, Routledge

Wollan, Robert et al (2011): “The Social Media Management Handbook: Everything You Need To Know To Get Social Media Working In Your Business”, Wiley

Ledelse gennem kommunikation

Greve, Linda & Hildebrandt, Steen(2012):”Forandrende ledelseskommunikation, Samfundslitteratur

Hatterslev, Michael & Linda, McJannet (2008):”Management Communication – Theory and Practice”, Irwin Business Communications

Thomas, Klikauer (2008):“Management Communication – Communicative Ethics and Action”, Palgrave Macmillan

Uldall, Anette & Wolff Lundholdt, Marianne (2017): ”Ledelseskommunikation”, Samfundslitteratur

Guidelines, jura og etik

“A Delphi Study to Identify Standards for Internal Communication” (2018), Public Relations Journal, Institute for Public Relations

“A global capability framework for the public relations and communication management profession” (2018), Global Alliance / Huddersfield Business School

“2018 Global Communications Report, the Evolution of Ethics”, USCAnnenberg

“2014 Ethics Communications, Best Practices Report”, Ethisphere Institute

Charter for media transparency, IPRA

Code of Athens / International Code of Ethics

Code of Ethics, International Asociation of Business Communicators (IABC)

Forbrugerombudsmandens spamvejledning fra 2018

PRII Code of Professional Practice for Public Affairs & Lobbying

“Persondataforordningen”, EU

Hasselbalch, Ole (2005): ”Informations- og samrådsloven”, Forlaget Thomsen

Valuer, Erik & Rugaard, Lars (2010): ”Ministerbetjening – en journalistisk hvidbog om offentlighedsloven”

En kommentar til Kommunikationsledelse

  1. Pingback: Etik – the missing link | Kommunikationsledelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *