Evaluering af kommunikation

I modsætning til kommunikationsmålinger omfatter arbejdet med evaluering af kommunikation mere kvalitative undersøgelser af kommunikation, kommunikationsmønstre, kommunikationsbehov og tendenser.

Med andre ord går evalueringer mere i dybden med kommunikationsarbejdet og det der ligger bag tallene fra f.eks. en kommunikationsmåling.

Nedenfor følger en oversigt over relevant litteratur inden for evaluering af kommunikation.

Principper, Guidelines og Rapporter

“A Delphi Study to Identify Standards for Internal Communication” (2018), Public Relations Journal, Institute for Public Relations

“Barcelona Principles 2.0” (2015), AMEC – tidligere “Barcelona Declaration on Measurement Principles”

“2018 Global Communications Report, the Evolution of Ethics”, USCAnnenberg

“Fakta om danske medier – Mediernes betydning for samfundet, borgerne og økonomien 2018”, Danske Medier

”Globaliseringen af den danske mediebranche” (2017), Slots- og Kulturstyrelsen

The AMEC Integrated Measurement Framework (2017), AMEC

“Toolkit for the evaluation of communication activities” (2015), European Commission

Evaluering af kommunikation

Andersen, Jesper et al (2017): “Demonstrating the Value of Communication”, lanceret i forbindelse med Measurement Day 2017

Downs W., Cal & Adrian D., Allyson (2004): “Assessing Organizational Communication – Strategic Communication Audits”, the Guilford Press

Drotner, Kirsten og M. Iversen, Sara (2017): “Digitale metoder – at skabe, analysere og dele data”, Samfundslitteratur

Jensen, Brunn Klaus et al (2002): “Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies”, Routledge

Krogh Petersen, Morten (2011): “Målinger vi kan lære af” / ”Good” Outcomes: Handling Multiplicity in Government Communication”, CBS

Lindenmann, Walter K. (2006): “Public Relations Research for Planning and Evaluation”, Institute for Public Relations

Lindlof, Thomas et al (2011): “Qualitative Communication Research Methods in Public Relations and Marketing”, Second Edition, Sage Publications

Macnamara, J. (2018). “Evaluating public communication: New models, standards, and best practice. Abingdon”, UK: Routledge.

Michaelson, David (2009): “Setting best practices in public relations research, Echo Research

Michaelson, David & Stacks, Don (2011) “Standardization in Public Relations Measurement & Evaluation”, Institute for Public Relations

Sloth, Karin (2010): ”Mål dine resultater. Analyse, evaluering, måling af kommunikation”, Samfundslitteratur

Sponder, Marshall (2011): “Social Media Analytics: Effective Tools for Building, Interpreting, and Using Metrics”, McGraw-Hill

Standardisation of PR Evaluation Metrics, 2009, Central Office of Information

Watson, Tom & Noble, Tom (2014) “Evaluating Public Relations – a guide to planning, research and measurement”, Kogan Page

Wernberg, Nina (2010): ”Kommunikation om fattigdom og udvikling – virker det? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter”, Danida/UM

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *