Panama Papers-sagen = mediesamarbejde

Kilde: Shutterstock

Kilde: Shutterstock

De seneste ugers afdækning af global skatteunddragelse er dårligt nyt set fra et økonomisk og samfundsmæssigt synspunkt.

Til gengæld viser sagen også værdien og nødvendigheden af globalt mediesamarbejde.

Mængden af dokumenter er enorm; en slags big data, og det vil være umuligt for få medier og journalister at  kortlæge og verificere alle oplysninger.

Så her er sagen og den praktiske nyhedsvirkelighed vigtigere end at komme først eller have eneret på en historie.

Udgivet i Etik, Medier | Skriv en kommentar

10 år med Twitter

Så kan Twitter fejre 10 års fødselsdag.

Det er et af bare mange sociale medier, som har været med til at forandre vores måde at kommunikere med og få information fra omverdenen på.

Selvom jeg ikke er nogen ekspert endnu, så har jeg fået meget ud af Twitter som kommunikationsplatform. Det gælder f.eks. øget synlighed og gennemslagskraft, men også muligheden for at få et nemmere overblik over udvalgte nyhedsemner og komme i mere direkte dialog med fagfæller, meningsdannere og beslutningstagere.

Udgivet i Kommunikation, Sociale medier | Skriv en kommentar

God debatkultur til diskussion

Tonen i debatten på de sociale medier er til tider hård og personlig, Og det kan få andre til at råbe endnu højere eller helt melde sig ud af debatten på de sociale medier.

Fordelen ved de sociale medier er, at de giver nem adgang til at markere sig direkte over for meningsdannere, sympatisører, artsfæller eller modstandere. Og det på en måde, uden at stå ansigt til ansigt med “de andre”. Meget bekvemt og næsten uden konsekvenser.

Men det kan også være med til at afspore debatten og afholde nogle for at ville deltage. Det er på ingen måde konstruktivt, og får nogle til at sige fra, hvilket jeg har været inde på i et tidligere indlæg. Og nu har statsministeren så sat fokus på det som en del af hans nytårstale. Det er god stil.

Udgivet i Kommunikation, Kommunikationspolitik, Kultur, Medier, Sprogpolitik | Skriv en kommentar

Tryghed på nettet

DigitaliseringDet digitale Danmark er ikke til at komme uden, selvom det halter på flere fronter. Og der er lagt op til, at Danmark skal have en digitaliseringsstrategi, som understøtter det forretningsmæssige potentiale.

Spørgsmålet er, om der fokus på borgernes tryghed på nettet. Senest har det vist sig, at flere kommuner har indsamlet og delt data med private virksomheder, uden borgernes viden og accept.

Det giver stof til eftertanke. For tillid og tryghed er afgørende for, hvor man som borger bevæger sig rundt på nettet.

Udgivet i Jura, Kommunikation, Medier, Sociale medier | Skriv en kommentar

Nichemediernes gennembrud

shutterstock_nicheI en tid hvor sociale medier, underholdning og spin ses som midler til at sælge budskaber og produkter er det tankevækkende – og på sin vis positivt – at nichemedierne har fået et gennembrud.

Nu skal alle ikke tvangsindlægges til de samme medier, film, historier, men kan i højere grad vælge efter interesser. Der er communities, magasiner, e-bøger, nyhedsbreve, blogs, filmkanaler med videre for enhver smag.

Nogle vil måske se det som et tegn på et mere individualiserede samfund, men i virkeligheden giver det bedre mulighed for at målrette kommunikation og produkter. Desuden kan der blive plads til smalle produkter, som ikke kræver et gigantisk publikum for overhovedet at blive lanceret.

Udgivet i Kommunikation, Tendenser | En kommentar

Hyldest til community manageren

Forleden var det Community Manager Appreciation Day.

Og det er nok ikke helt ufortjent, at de gode af slagsen bliver hyldet.

Tænk blot på, hvad den seneste tids debat om tonen på de sociale medier har afstedkommet af kommentarer, indlæg og politisk debat.

For andre handler det om at få liv i communities, designe gode communities og finde ud af, hvad der virker online/offline.

Et par gode bud fra Abelone Glahn på, hvad der kræves af en god community manager (som hun fremhæver ikke må forveksles med en content marketing manager):

“Medlemsmanager
-Effektiv og empatisk bartender – rimelig ro og orden
-Udgør personligheden, stemmen i fællesskabet
-Initierer interaktion mellem de enkelte medlemmer

Indholdsmanager

-Skubber indhold til medlemmer
-Trækker indhold fra medlemmer
-Skaber strategisk retning
-Planlægger

Analyserer statistikkerne

-Måler i forhold til målsætning”

 

Udgivet i Kommunikation, Kommunikationsplanlægning, Medier, Sociale medier | Skriv en kommentar

Sprog som kompetence og konkurrenceparameter

Shutterstock

Shutterstock

Tænk på hvor irriterende det er ikke kan kunne forstå brugervejledningen til sit nyindkøbte tekniske vidunder eller brevet fra kommunen, at miste kunder og samarbejdsrelationer pga. dårlige sprogkompetencer eller læse dårlige undertekster for en udenlandsk film.

Sprogkvalitet er noget der giver værdi; en værdi der ikke lige kan måles og vejes ved første øjekast.

Godt sprog er ikke noget der kommer af sig selv eller noget alle er dygtige til at levere. Det kræver indsigt, træning og værktøjer. Ikke alle kan tolke i EU, gennemføre internationale forhandlinger med succes eller greje hvordan sprogkvalitet er med til at nedbringe antallet af klager og opklarende spørgsmål fra kunderne. Og heldigvis for det.

Mange virksomheder og erhvervsorganisationer er godt klar over, at det er nødvendigt med en sprogpolitik og/eller fokus på sprogkvalitet- og kompetencer. For det er en konkurrenceparameter i sig selv og er med til at styrke afsenderens troværdighed.

Imidlertid er der færre og færre virksomheder, der er parate til at betale for sprogligt håndværk. Så jobmarkedet har ændret sig og sprogkvalitet nedprioriteres til fordel for hurtig levering og lav pris. Samtidig er det så som så med mængden af undervisning på sprogundervisning på uddannelsesinstitutionerne.

Og politisk er forandringens vinde også begyndt at blæse. Erhvervspolitiske kræfter taler om, at det er blevet for stor en udgift for virksomhederne og at der skal skrues op for konkurrencen. Så autorisationen af translatører og tolke foreslås droppet, lige som sproguddannelser nedlægges og omtales som en investering i arbejdsløshed.

Samtidig tales der om globaliseringen som et vilkår og kvalitetsstyring som et vigtigt værktøj til udvikling og effektivitet. Interessant!

Udgivet i Kommunikationspolitik, Kommunikationsstrategi, Praksis, Sprogpolitik | En kommentar

Blåt sygesikringskort på dansk

Som så mange andre danskere har jeg fået et blåt sygesikringskort, så jeg er sikret mod sygdom og ulykke i Europa.

Men det undrer mig, at kortet kun har tekst på dansk. Hvad er pointen med det, når det skal fremvises i udlandet?

Det virker lidt uigennemtænkt og amatøragtigt.

 

 

Udgivet i Kommunikation, Praksis | Skriv en kommentar

Den digitale arbejdsplads – kommunikation som platform

Shutterstock

Shutterstock

Den digitale arbejdsplads – eller digitaliseringen af arbejdspladserne – bliver mere og mere tydelig. Kommunikation er ikke længere blot en handling eller praksis, men en platform understøttet af it.

Derfor må begrebet kommunikationsledelse også nytænkes, lige som en række afdelinger/virksomhedsfunktioner bliver nødt til at arbejde bedre sammen (it, kommunikation, HR og ledelsen).

Den gode digitale arbejdsplads opstår ikke af sig selv. Og den store mængde kommunikation/information skal helst sende et klart budskab, de forskellige platforme skal  understøtte hinanden og medarbejderne/kunderne skal se pointen med det hele.

 

Udgivet i Kommunikationsstrategi, Ledelse, Medier, Sociale medier | En kommentar

Mediestøtte på vej mod moderne tider

Kilde: Shutterstock

Med den seneste fordeling af midler til redaktionel produktionsstøtte er mediestøtten på vej mod moderne tider.

Det ses ved, at der både er givet støtte til flere forskellige medier, herunder lokale og mindre mediehuse, og at en række netbaserede medier er blevet anerkendt som tilskudsberettigede.

Dermed satses der nu mere på de medier, som på forskellig vis formår at skabe debat og finde læsere.

Udgivet i Kommunikation, Kommunikationspolitik, Medier | Skriv en kommentar