Kommunikationsledelse

Kommunikationsledelse – hvaffor en fisk? Og hvorfor en blog om kommunikationsledelse?

For nogle betyder kommunikationsledelse ledelse gennem kommunikation. For andre handler det om ledelse af kommunikation.

Hvis man følger James E. Grunigs anerkendte definition på kommunikationsledelse, så omhandler det det den samlede kommunikationsproces fra planlægning over implementering til evaluering.

For mit eget vedkommende opstod interessen især da jeg læste til kandidat i kommunikation og formidling på CBS, hvor jeg valgte at skrive om kommunikationsmålinger som kommunikations- og HR-værktøj. Baggrunden var den store hype om kommunikationsmålinger, som noget man skulle gøre for at arbejde professionelt og strategisk med kommunikation, samt gentagne budskaber om, at kommunikationsfolk og kommunikationsafdelinger ar svært ved at bevise og dokumentere deres værdi. Imidlertid var der ikke ret mange der fokuserede på, hvad selve arbejdet med kommunikationsmålinger giver af værdi for virksomheder og kommunikationsfolk, og hvordan det kan bidrage til udvikling af kommunikationsarbejdet og kommunikationsfunktionen.

Bloggen her er mit bidrag til arbejdet med kommunikationsledelse.

Nedenfor følger en oversigt over relevant litteratur inden for kommunikationsledelse.

Ledelse af kommunikation

Cornelissen, Joep (2017): “Corporate Communications – theory and practice”, London Sage Publications

Gayyeski, Diane et al (2007): “Managing the Communication Function: A Blueprint for Organizational Success”, IABC

Gillis, Tamara et al (2006): “The IABC Handbook of Organizational Communication”, ABC

Grunig E., James (1992): “Excellence in Public Relations and Communication Management”, IABC

Hansen, Heidi (2014): “Kommunikation skaber din organisation”, Hans Reitzels Forlag

Hansen, Jensen Kjær Otto (2010): ”Strategisk kommunikation for praktikere – i andres brød 2.0”, Ajour

Jenkins, Henry (2013): “Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture”, Oxford Press

Kjær, Preben et al. (2011): “Ledelse af kommunikation – Erfaringer fra kommunikationsledelse i praksis, Handelshøjskolens Forlag

Nebel, Trine (2017) ”Tillid hænger ikke på træerne : styr dit omdømme med skovflåtmodellen”, Ajour

Nels, Olson et al. (2015): “The Chief Communications Officer: 2015 Survey and findings among the Fortune 500″, Korn Ferry Institute

Nielsen, Jørnvil Mikkel (2012): “Farvel til flokken – sæt selv kursen for din professionelle kommunikation”, Gyldendal Business

Olivier, Sandra (2004): “Handbook of corporate communication and public relations – pure and applied”, Routledge

Owen, Hargie & Dickson, David (2016): Skilled Interpersonal Communication – Research, Theory and Practice, Taylor and Francis

Ross, Michael N. (2016) “Dealing with disruption : lessons from the publishing industry”, Gower

Sheldrake, P. (2011): The business of influence: Reframing marketing and PR for the digital age. London, UK, Wiley.

Thorn, Troels Bjørn & Blauert, Emil Bruun (2009): ”Fra sprøjtelakør til forretningsstrategisk kommunikatør”, specialeafhandling, RUC

Van Riel, C et al (2007): “Essentials of Corporate Communication”, Routledge

Wollan, Robert et al (2011): “The Social Media Management Handbook: Everything You Need To Know To Get Social Media Working In Your Business”, Wiley

Weintraub, Erica & Bruce E Pinkleton, (2015): “Strategic Public Relations Management – Planning and Managing Effective Communication Campaigns”, Routledge

Ledelse gennem kommunikation

Greve, Linda & Hildebrandt, Steen(2012):”Forandrende ledelseskommunikation, Samfundslitteratur

Hatterslev, Michael & Linda, McJannet (2008):”Management Communication – Theory and Practice”, Irwin Business Communications

Thomas, Klikauer (2008):“Management Communication – Communicative Ethics and Action”, Palgrave Macmillan

Uldall, Anette & Wolff Lundholdt, Marianne (2017): ”Ledelseskommunikation”, Samfundslitteratur

Guidelines, jura og etik

“A global capability framework for the public relations and communication management profession” (2018), Global Alliance / Huddersfield Business School

“Persondataforordningen”, EU

“2018 Global Communications Report, the Evolution of Ethics”, USCAnnenberg

“#QiComms Charter” (kommunikationscharter inden for sundhedsområdet), Institute for Healthcare Improvement et al

”Sikker mundtlig kommunikation”, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hasselbalch, Ole (2005): ”Informations- og samrådsloven”, Forlaget Thomsen

Thomas, Klikauer (2008):“Management Communication – Communicative Ethics and Action”, Palgrave Macmillan

Valuer, Erik & Rugaard, Lars (2010): ”Ministerbetjening – en journalistisk hvidbog om offentlighedsloven”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>